Estrellita Bartelsman

Beeldende kunst

"De schilderkunst van Estrellita Bartelsman wordt gevoed door haar affiniteit met architectuur. Voor het opbouwen van een compositie gebruikt zij blokvormen en vlakken die ze met zorg en toewijding verbindt tot een hecht bouwwerk. Maar er is ook ruimte voor poetische toevoegingen en wendingen.

In haar recente schilderijen zoomt Bartelsman in op de verfhuid. Zinderende kleurvelden en losse, schijnbaar achteloos toegevoegde krassen en kriebellijntjes zorgen ervoor dat de compositie ademt. Bartelsman brengt levend wit, helder oranjerood, okertinten en andere kleurnuances (soms dekkend, soms transparant) laag voor laag aan op het linnen. De handelingen en ingrepen die de kunstenares tijdens het scheppingsproces uitvoert, zijn moeiteloos te traceren. De dialoog met de materie is terug te vinden in het spel van schilderkunstige acties en reacties.

Van een bijzondere orde is de synthese van twee ogenschijnlijk verschillende stijlen die zij in een deel van haar schilderijen tot stand brengt. De assimilatie van lyrisch abstracte invloeden en geometrische abstractie manifesteert zich het sterkst in een drieluik met dominante (oker)gelen en enkele daaraan verwante schilderijen. Het kwetsbare en persoonlijke handschrift versmelt hier met het constructieve karakter van de geometrische abstractie. De behoefte aan schrijven is vergroeid met rationele ordeningsprincipes. Het resultaat doet denken aan een solide gemetselde muur waarop klimplanten of verweringsprocessen organische sporen nalaten.

In de schilderkunst van Bartelsman is interactie tussen vlakken en vormen bepalend. Vormen, vlakken en kleuren bevragen en versterken elkaar. Diffusie en strakke kleurvlakken gaan relaties met elkaar aan.

Bartelsman wikt en weegt. Elk schilderij groeit langzaam maar zeker naar een resultaat waarin een perfecte balans tussen de beeldelementen gegarandeerd is en verdere ingrepen ongewenst zijn omdat ze de orde alleen maar zouden verstoren."

Wim van der Beek, recensie tentoonstelling Galerie Van der Plas